POZNAJ HISTORIĘ: nauka historii poprzez źródła - fotografie, dokumenty, narracje i nieznane fakty.


Poznaj Historię to zbiór materiałów do lekcji historii Polski dla nauczycieli i uczniów szkół polskich i polonijnych. Wybrane tematy lekcyjne oparte na rzadkich materiałach źródłowych w większości przechowywanych poza granicami Polski. Lekcje przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

Ucz się

Będziesz się uczyć historii Polski korzystając z unikalnych, oryginalnych zródeł historycznych.

Exploruj źródła

Możesz sam przeglądać i przeszukiwać kolekcje i obiekty zgromadzone na stronie Poznaj Historię.

Badaj historię

Aby uzupełnić wiedzę historyczną o własne dociekania, korzystaj z polecanych zasobów internetowych.