Powstania Śląskie

Scenariusz lekcji historii przeznaczony dla klas licealnych. Wykorzystano materiały źródłowe pochodzące z archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.