"Liryka strzelająca słowami". Poeci Powstania Warszawskiego.

Lekcja integrująca historię z językiem polskim, poświęcona Powstaniu Warszawskiemu. Przeznaczona dla klas licealnych szkół polonijnych.