Lotnictwo polskie przed II wojną światową

Godlo 7 Eskadry  Bojowej im. T. Kosciuszki

Godło 7 Eskadry Bojowej im. T. Kościuszki utrorzonej w 1918roku.

 

Cooper M.

 M. Cooper

 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1422413

Symbol Polskich Sił Powietrznych

Symbol Polskich Sił Powietrznych od 1918 r.

https://commons.wikimedia.org/

Początki polskiego lotnictwa wojskowego to czasy I Wojny Światowej. Polacy służyli w siłach powietrznych państw zaborczych głównie jako personel pomocniczy ale wśród nich było też kilku pilotów. Po odzyskaniu niepodległości pierwsze samoloty zdobyto na opuszczonych przez wroga lotniskach, we Lwowie,Krakowie,Poznaniu. Dużym wsparciem  dla polskiego wojska były sprzęt lotniczy, które przybył do kraju wraz z Błekitną Armią. Pierwszą i najbardziej ropoznawalną w latach 1918-1921 była 7 eskadra im. T. Kościuszki,która rekrutowała się nie tylko z Polaków ale też z ochotników głównie pochodzenia amerykańskiego. Wielu z nich nigdy wcześniej nie słyszało o  Polsce. Wyjątkiem był M. Cooper, który jak sam mówił spłacal dług wdzięczności Amerykanów dla Polaków. Jego dziadek był przyjacielem  Kazimierza Pułaskiego, razem walczyli o niepodleglość Stanów Zjednoczonych. W grudniu 1918 roku jako znak dla Polskich Sił Powietrznych wprowadzono szachownicę biało-czerwoną. W wojnie polsko-bolszewickiej lotnictwo miało  bardzo duży wpływ na przebieg działań wojennych. W obronie Lwowa w 1920 roku 16 lotników odparlo atak 17 tysięcznej armii bolszewickiej. Po ustabilizowaniu się granic nastąpił rozwój przemysłu lotniczego, którego podstawą było kształcenie kadr technicznych. W 1921 roku na Politechnice Warszaskiej powstał nowy kierunek, na którym zdobywali wiedzę przyszli konstruktorzy. Od 1929 roku powstają samoloty rodzimej konstrukcji PZL Łoś, PZL Karaś. Organizowane są też szkoły dla pilotów. Pierwsza powstaje w Krakowie w 1919 roku a już od 1921 roku czynne są kolejne w Grudziądzu, Toruniu i Bydgoszczy. Najbardziej prestiżową była szkoła w Dęblinie, to w niej zdobywali swoje umiejętoności przyszli obrońcy nieba. Jednocześnie powstają zakłady produkujące samoloty i osprzęt lotniczy w Lublinie, Poznaniu, Białej Podlaskiej a póżniej  w Warszawie, Rzeszowie i Mielcu. 

Na początku wojny, w 1939 roku, zasoby polskiego lotnictwa liczyły 400 samolotów bojowych co stanowiło jedną piątą ilości posiadanej przez Luftwafe. W trakcie 17 dni walki polskim lotnikom udało się  zestrzelić 130 samolotów niemieckich przy własnych stratach 325 jednostek. Po zakończeniu kampani wrześniowej około 11 tyś. polskich pilotów przez Rumunię i Węgry przedostaje się na teren Europy zachodniej. Już z początkiem 1940 roku we Francji organizują się Polskie Siły Powietrzne. Niestety z powodu kapitulacji tego kraju w czerwcu 1940 jedniostki te  zostają ewakułowane do Anglii.

Lotnictwo polskie przed II wojną światową