Twórcy Radia Wolna Europa

Jan Nowak Jeziorański

Jan Nowak Jeziorański

Photo credit: pl.wikipedia.org

Jan Nowak Jeziorański

Urodzony 1 października 1914 w Berlinie, pod imieniem Zdzisław Antoni Jeziorański. W czasie okupacji przyjął pseudonim Jan Nowak, pod którym prowadził działalność kurierską. Pod nim działał też w Radio Wolna Europa.

W 1936 roku ukończył studia ekonomiczne, pozostając asystentem w katedrze ekonomii na Uniwersytecie w Poznaniu. W 1937 ukończył także Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego a dalszą służbę wojskową odbył w 2 Dywizjonie Artylerii Konnej im. gen. Józefa Sowińskiego. W 1939 dostał się do niemieckiej niewoli na Wołyniu, z której uciekł w 1940. Zadebiutował wówczas jako publicysta, rozpoczął wówczas działalność podziemną, w 1941 w ZWZ (późniejsza Armia Krajowa), a w 1943 został kurierem i emisariuszem AK wysyłanym na misje poselskie m.in. do Sztokholmu, Londynu i Włoch. Po wojnie pozostał na Zachodzie, mieszkając kolejno w Londynie, Monachium i Waszyngtonie.

W latach 1948-51 pracował w polskiej sekcji brytyjskiej rozgłośni BBC. Pod koniec 1951 objął kierownictwo nad polską redakcją Radia Wolna Europa w Monachium. Jej szefem pozostał do 1 stycznia 1976, kiedy zastąpił go Zygmunt Michałowski. W 2002 Nowak wrócił do Polski po 58 latach na emigracji. Zamieszkał w Warszawie gdzie żył do 20 stycznia 2005, aż do śmierci.

Zygmunt Michałowski

Zygmunt Michałowski

Photo credit: dzieje.pl

Zygmunt Antoni Franciszek Michałowski

Urodzony 10 marca 1918 w Krakowie. Gdy rozpoczęła się wojna studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po agresji wojsk radzieckich na Polskę, przedostał się do Francji, gdzie został wcielony do Polskich Sił Zbrojnych. Po kapitulacji Francji został ewakuowany do Anglii. Tam też skończył rozpoczęte wcześniej studia prawnicze, studiując na Uniwersytecie St. Andrew w Szkocji a później na Polskich Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oxfordzie. W Londynie odbył także kurs dyplomatyczno-konsularny, po czym wstąpił do Rządu na Uchodźctwie pracując w ministerstwie spraw zagranicznych. W latach 1944-1945 pełnił funckję attaché poselstwa RP w Brukseli. W 1950 wyemigrował do Australii, gdzie pracował w przemyśle do 1954 roku, kiedy wrócił do Europy obejmując stanowisko korespondenta Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Berlinie. Później został kolejno wysłany do Paryża i do Monachium, gdzie od 1967 był asystentem dyrektora rozgłośni, od 1972 jego zastępcą by, w końcu, w latach 1976-1982 zostać dyrektorem rozgłośni. W 1982 przeszedł na emeryturę. Początkowo zamieszkał w Belgii. Ostatnie lata życia spędził natomiast w Krakowie. Zmarł 11 lipca 2010 roku.