Scenariusz lekcji

Wojsko Polskie wraca z Kijowa do Warszawy

Wojsko Polskie wraca z Kijowa do Warszawy

Kolekcje archiwalne Instytutu liczą ponad milion siedemset tysięcy stron dokumentów, co stanowi 200 metrów bieżących. Najbardziej wartościową część zasobu stanowią archiwalia uratowane z płonącej Warszawy we wrześniu 1939 r. nazywane Archiwum Belwederskim. Stanowią one 20% całego zbioru archiwalnego. Najobszerniejszą częścią zbiorów Instytutu o dużej wartości historycznej są materiały wytworzone i pozyskane na terenie Stanów Zjednoczonych. Dokumentują one działalność Polonii na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, zawierają spuściznę wybitnych polskich polityków, wojskowych i dyplomatów, którzy po II wojnie światowej pozostali na emigracji. Wśród nich są założyciele Instytutu, uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej.

 

Scenariusz lekcji

Bitwa Warszawska – historia, przebieg i źródła.

Lekcja może zostać przeprowadzona w ramach zajęć z historii na poziomie gimnazjum lub szkoły średniej

Cele ogólne:

 • Przedstawienie sytuacji politycznej w Europie po zakończeniu I wojny światowej i po uchwałach Konferencji Wersalskiej

 • Odrodzenie się państwa po 123 latach zaborów i problemy z wytyczeniem polskich granic

 • Prezentacja przebiegu Bitwy Warszawskiej - starcie Armii Polskiej i Armii Czerwonej

 • Omówienie skutków przegranej Rosji Sowieckiej – traktat Ryski

Cele poznawcze:

 • Zapoznanie się ze skutkami I wojny światowej

 • Rozpoznawanie państw i ich granic na mapie Europy

 • Zrozumienie przyczyn i przebiegu Bitwy Warszawskiej

 • Rozróżnianie źródeł historycznych

Cele kształcące:

 • doskonalenie umiejętności korzystania z mapy historycznej

 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie

 • kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł historycznych

Metody pracy:

 • pogadanka

 • praca w grupie

 • burza mózgów

 • prezentacja

Narzędzia:

 • komputer i rzutnik

 • kopie wydruków zdjęć i dokumentów do pracy w grupach

 Realizacja:

Wstęp:

Przypomnienie skutków zakończenia I wojny światowej, przedstawienie początków odradzającego się Państwa Polskiego i omówienie problemów związanych z kształtowaniem granic Polski.

Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska – scharakteryzowanie przebiegu i skutków.

Część właściwa:

Przedstawienie klasyfikacji źródeł historycznych.

Podział klasy na cztery grupy i przydzielenie im kopii zdjęć i dokumentów z okresu Bitwy Warszawskiej w celu analizy źródeł historycznych.

Uczniowie pracują w grupach i ustalają informacje wynikające ze źródeł następnie przedstawiciel każdej grupy prezentuje je klasie:

Grupa I – fotografia - opis Wojska Polskiego, umundurowanie, sprzęt, miejsce

Grupa II – fotografia - opis Ochotniczej Legii Kobiet

Grupa III – dokument - Rozkaz do Bitwy Warszawskiej – treść, data, podpisy dowódców

Grupa IV – dokument - rozszyfrowane meldunki rosyjskie – treść, data


Podsumowanie