Po powrocie do kraju

Mapa Polski  1919-23

Mapa Polski 1919-23

Józef Haller  zaslubiny z morzem

Zaślubiny Polski z Bałtykiem

Wojciech Kossak

Rozkaz Dzienny Generalnego Inspektora Armii Ochotniczej

Rozkaz dzienny Generalnego Inspektora Armii

gen. J. Hallera

Dom Józefa Hallera w Hallerowie


Uroczystość przekazania gen. Józefowi Hallerowi domku w Hallerowie (ob. Władysławowo), 1923 r.

ANK, Spuścizna Anny Haller, sygn. AH 52/18.

Po zakończeniu działań wojennych  w kwietniu 1919 roku Haller wraz ze swoją armią powraca do kraju. Transport wojska i całego sprzętu odbywł się drogą kolejową przez Niemcy i trwał do czerwca 1919. Nowoczesna broń Blekitnej Armii, zwłaszcza samoloty i czołgi Renault FT-17 wydatnie wzmocniły tworzące się wojsko polskie.

W maju Generał Józef Haller wraz ze swoją armią pospieszył z pomocą mieszkańcom Lwowa, otoczonym przez wojska ukraińskie. Po dwóch tygodniach walki znaczna cześć Małopolski wschodniej znalazła się w polskich rękach. W czerwcu zostaje mianowany dowódcą frontu południowo–zachodniego z zadaniem zabezpieczenia Ślaska przed atakiem Niemiec.

Na poczatku lipca 1919 roku Błękitna Armia rozkazem Józefa Piłsudskiego zostaje wcielona  do Wojska Polskiego.

Wkrótce Haller zostaje mianowany dowódca Frontu Pomorskiego. 10 lutego 1920 w Pucku dokonał symbolicznych zaślubin z morzem, wrzucając platynowy pierścień, który otrzymał od mieszkanców Gdańska.

O zaślubinach morza- Józef Haller (nagranie)

W wojnie polsko–bolszewickiej pełnił funkcje Generalnego Inspektora Armii Ochotniczej, przy organizowaniu której odniósł duży sukces.. W czasie Bitwy Warszawskiej dowodził frontem Północnym, który miał ogromny wpływ na przebieg działań wojenn.

W roku 1920  jest przewodniczacym Zwiazku Harcerstwa Polskiego i prezesem Głównego Komitetu Czerwoneg Krzyża ( PCK) i pełni tę funkcje do 1923 roku.

 W 1932 roku odbył swoją pierwszą podróż do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Legionu Amerykańskiego aby wziąść udział w Narodowej Konwencji. Wizyta zakończyła sie wielkim sukcesem. Przyjmowany był przez przedstawicieli rządu amerykańskiego oraz grupy Polonii na czele z Ignacym Paderewskim. Spotyka się z weteranami Błękitnej Armii zrzeszonymi  w Stowarzyszeniach Weteranów Armii Polskiej (SWAP). Pociągiem przemierza prawie całe Stany. W czasie pobytu w Los Angeles zatrzymał sie w willi Poli Negri. Jako byłemu Naczelnemu Wodzowi Armii Polskiej w czasie pierwszej wojny światowej wręczono order Cincinati. Do kraju powraca dopiero na wiosnę 1924 roku. Zostaje mianowany na  generalnego inspektora artyllerii i zajmuje się kształceniem nowych kadr wojskowych.

Generał Haller potępił przewrót majowy Józefa Piłsudskiego i w 1926 roku kończy swoją slużbę wojskową.