Ignacy Paderewski w wielkiej polityce

Ignacy Jan Paderewski

Ignacy Paderewski przemawia w Poznaniu w 1919 r.

Ignacy Jan Paderewski

Ignacy Paderewski, Helena Paderewska i Herbert Hoover w Polsce

Ignacy Jan Paderewski

Igancy Paderewski podczas koncertu

Zimą 1918 r. Ignacy Paderewski powraca do wolnej Ojczyzny, entuzjastycznie witany przez Polaków, 26 grudnia 1918 r. takie powitanie w Poznaniu przekształciło się w wybuch Powstania Wielkopolskiego skierowanego przeciwko Niemcom, które okazało się być jedynym zwycięskim powstaniem w dziejach Polski. Do Warszawy Paderewski przybywa 1 stycznia 1919 r. gdzie Józef Piłsudski jako naczenik państwa powierzył wielkiemu artyście misję utworzenia rządu, co nastąpiło 16 stycznia 1919 r. kiedy Ignacy Paderewski został premierem.

Wraz z Romanem Dmowskim Ignacy Paderewski reprezentował Polskę na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 r. Po podpisaniu Traktatu Wersalskiego przywracjącego niepodległość Polsce i wytyczającego granice zachodnie Polski, Paderewski 27 listopada 1919 r. zrezygnował ze stanowisk politycznych, aby raz jeszcze skupić się na muzycznej karierze. Po przejściu na emeryturę polityczną, Paderewski ponownie występował przez następne 20 lat z wieloma międzynarodowymi występami na całym świecie.