Scenariusz

Miś Wojtek z żołnierzem Armii Polskiej na Wschodzie, Iran

Miś Wojtek z żołnierzem Armii Polskiej na Wschodzie, Persja 1942 r.

1, Środki dydatktyczne:

 • wykorzystanie komputera z połączeniem do Internetu
 • wydrukowanie/zapoznanie się z materiałami pomocniczymi
 • Metody dydaktyczne:
 • metody podające: opis, anegdota
 • metody programowe z użyciem komputera
 • metody praktyczne: pokaz

2. Przebieg lekcji:

 • Wprowadzenie:
 • Historia Misia Wojtka i jego droga z Armią Andersa

 3. Etapy lekcji:

 • Wybuch II wojny światowej i deportacje polskich obywateli w głąb Rosji Sowieckiej
 • Zawarcie układu Sikorski -Majski 30 lipca 1941 r. otwierającego wrota łagrów i obozów pracy
 • Powstanie Armii Andersa
 • Sylwetka generała Władysława Andersa
 • Organizacja Polskich Sil Zbrojnych w ZSSR
 • Ewakuacja Armii
 • Armia Polska na Wschodzie w Iranie, Iraku i Palestynie
 • 2 Korpus Polski PSZ i walki pod Monte Cassino
 • Sytuacja 2 Korpusu Polskiego PSZ po zakończeniu wojny

4. Podsumowanie lekcji - quiz