Słowniczek

SWAP - Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP) - najstarsza w świecie niezależna, samopomocowa organizacja b. polskich żołnierzy, działająca nieprzerwanie od 1921 roku. Kwatera główna znajduje się w Nowym Jorku na Manhattanie w należącym do Okręgu 2. SWAP "Domu Weterana Polskiego" przy 119 East 15th Street. Mieści się tu również organizacyjne archiwum i powstałe w 1996 roku Muzeum Tradycji Oręża Polskiego.

Lanca (z łac. lanseawłócznia) – lekka broń drzewcowa formacji kawaleryjskichułanów

Parada Pułaskiego w Nowym Jorku - od 1936 roku Polonia z Nowe Jorku i innych okolicznych stanów maszeruje 5 Aleją w pierwszą niedzielę października. Jest jedną z najstarszych parad etnicznych. Nazwana imieniem Kazimierza Pułaskiego, bohatera obydwu narodów. 


Front Morges - polityczne porozumienie działaczy stronnictw centrowych, powstałe w 1936 roku z inicjatywy gen. Władysława Sikorskiego i Ignacego Paderewskiego w celu walki z ówczesnym rządem i prowadzoną przez niego politykę zagraniczną. Porozumienie zostało zawiązane w szwajcarskiej miejscowości Morges, w której mieszkał Ignacy Paderewski.

Słowniczek